INTRO

Hur jobbar du för att skapa förutsättningar för nya resultat i en tid som är i ständig förändring?

Ett av ditt företags viktigaste resurs är medarbetarna. De sitter på en stor potential men är beroende av att vara motiverade och känna meningsfullhet i sitt arbete för att nyttja den potentialen. Det är något som både organisationer som många medarbetare drömmer om att få utveckla. För att nå dit handlar det om att skapa förutsättningar som ligger till grund för ökat engagemang som tar er som organisation längre. Ett arbete som börjar hos dig som chef och ledare då ditt ledarskap skapar förutsättningar för medarbetarnas välbefinnande och prestationer och ett gott medarbetarskap.

Grow Stronger hjälper dig att skapa förutsättningar för utveckling av såväl ditt ledarskap som för gruppen. Genom professionell coaching hjälper jag dig att utveckla framgångsrika beteenden och arbetssätt som tar dig och er som organisation framåt.

  • Chef- och ledarcoaching - Stärk dig i rollen som chef och optimera ditt ledarskap
  • Teamcoaching - Gå från att vara en grupp till att arbeta som ett teamAtt anlita Tina Pascotto som professionell coach

Vad är värdet med att ha en egen coach? Att genomföra förändringar och upprätthålla nya beteenden är ett tufft arbete men som din personliga coach följer jag dig eller er över tid. Som coach är min roll att skapa förutsättningar för dig och dina medarbetare att växa er starkare genom ett upplägg som utgår från din verklighet, din målbild och dina utmaningar. Med stor tilltro till människors potential och med en trygg arena som grund kan möjligheter synliggöras och meningsfulla utvecklingsprocesser skapas. Som coach utmanar jag invanda tankebanor och arbetssätt och tillsammans skapar vi ett fokus som bygger på ett görande och där det inte finns några misslyckande - bara lärande. Men inget kommer att ske av sig själv. Som allt annat kommer ansträngningar och träning ligga till grund för hur långt du eller ni som grupp vill gå.

” Ett upplägg med forskningen som bas men som bygger på din målbild, din verklighet och dina utmaningar ”


Tina Pascotto,
Certifierad Coach, ICC/ICI
Certifierad Teamcoach, ICI

alternative

Coaching för dig som chef och ledare

Som chef och ledare behöver du vara i ständig rörelse och under utveckling för att utöva ett aktuellt, tryggt och effektivt ledarskap. Hur tränar du ditt ledarskap? Steg ett är att avsätta tid för din egen utveckling, stärka medvetenheten kring dina ledarskapsbeteenden genom att utforska hur ditt ledarskap uppfattas av de du leder men även hur du vill att dina medarbetare ska uppfatta ditt ledarskap. Genom den forskningsbaserade metoden LEAD FORWARD kartläggs dina styrkor och utvecklingsområden och med coaching som samtalsmetodik utforskar vi nya vägar för att utveckla de områden som kan stärka ditt ledarskap.

Med coaching för dig som chef och ledare får du träning i att nå nya kompetenser och att skapa de allra bästa förutsättningarna för utveckling som ger mer engagemang och som tar dig och dina medarbetare längre. Träningsprogram designat utifrån dig och dina förutsättningar- vilket gör upplägget flexibelt och effektivt.

Coaching för grupper och team

För att en grupp ska bli ett välfungerande team som skapar resultat krävs det insatser med att utveckla både individerna och gruppen som helhet. Det gäller oavsett om ni är en ledningsgrupp, en avdelning eller ett butiksteam. Att investera i medarbetarna och gruppens utveckling och samarbete kan vara den bästa investeringen du gör som chef och ledare. Som teamcoach kommer jag in och skapar processer som inkluderar individen och skapar förutsättningar för att stärka det individuella åtagandet och som gör att grupper kan växa till att arbeta som ett team. Grundstenar är att vi bygger tillit och känsla av sammanhang.

Effekterna av att arbeta som team är många och forskningen har visat att teambaserat arbete om förutsättningarna är de rätta, är ett mycket effektivt sätt att främja trivsel och välbefinnande samt åstadkomma goda prestationer och resultat i organisationen. Att skapa förutsättningar att arbeta som ett team baseras på att synkronisera målsättningar, skapa ett meningsfullt innehåll där gruppdeltagarna är ömsesidigt beroende av varandra för att lyckas.

För att effektivisera och konkretisera processer använder jag mig bland annat av TEAM PRO, en forskningsbaserad metod för teamutveckling och för att mäta gruppens upplevelse av samarbetet, styrkor och utvecklingsområden.

alternative
TJÄNSTER

Individuellt anpassade upplägg som utgår från dina förutsättningar och behov

alternative
Öppna och företagsanpassade tillfällen

Föreläsning i exklusivt format med Jan Carlzon

Grow Stronger arrangerar samtal med den legendariska företagsledaren Jan Carlzon. Ett litet och intimt format som sker i mindre grupp. Vi tar avstamp i Jans bok "Riv Pyramiderna" och formar tillsammans tillfället utifrån vad som känns värdefullt för er som deltagare att samtala om. En föreläsning i nytt format som skapar förutsättningar för dialog och utbyte kring rollen som chef och ledare, kundmötet, kommunikation, förändringsarbete och den nya människan. Formatet finns att få företagsanpassat men även öppna tillfällen erbjuds.

OM

Grow Stronger och Tina Pascotto

Grow Stronger är ett namn som mycket väl beskriver det jag vill hjälpa till med att åstadkomma. Jag brinner för genomförandet och att skapa förutsättningar för utveckling av chefer, ledare, grupper och organisationer att växa sig starkare. Genom professionell coaching, kunskap och meningsfulla processer och effektiva verktyg hjälper jag er att omsätta insikter tilll handling. Jag hjälper er att gå från att veta till att börja göra.

Med över tjugo års erfarenhet i rollen som chef och ledare vet jag vilka utmaningar du står inför. Med lång erfarenhet inom försäljning vet jag också att ständig rörelse av såväl ledaren som medarbetaren är avgörande för tillväxt.

Jag har även en bakgrund inom ridsporten med åtta SM-guld som gör att jag vet vad som krävs för att jobba mot ett tydligt mål ända från vision, planering, genomförande och till slutligt resultat.

Mitt intresse för utveckling i kombination med mina erfarenheter inom området och av att alltid ha haft ett coachande förhållningssätt i mitt ledarskap ger mig rätt förutsättningar för att hjälpa just dig. Jag började arbeta med renodlad och professionell coaching för sju år sedan och idag har jag internationell coachcertifiering på avancerad nivå och är även utbildad teamcoach, enligt ICI och ICC som är organisationer med gedigen träning och höga etiska standarder.

“ Med över tjugo års erfarenhet i rollen som chef och ledare vet jag vilka utmaningar du står inför. ”


Tina Pascotto,
Grow Stronger AB

Några ord om Tina Pascotto och Grow Stronger

I slutändan handlar det om samarbete, leverans, resultat och avtryck

GANT Sweden har använt sig av Grow Stronger med Tina Pascotto för att stärka ledarskapet hos våra butikschefer. Tinas långa erfarenhet inom detaljhandeln i olika positioner gör att hon vet vilka utmaningar man står inför som ledare.
GANT
Sweden
Vid ett antal tillfällen har Tina och jag haft mycket givande möten. Jag har fått möjlighet att ta del och lära av Tinas erfarenheter inom områden som personlig service och detaljhandel, framförallt ur ett ledningsperspektiv. Har imponerats av Tina som person, hennes kunskap och analytiska förmåga.
Jan Carlzon
Legendarisk Företagsledare
Tina har på ett energirikt, positivt och engagerande sätt undervisat i kursen Service Management på Butiksledarprogrammet. Som samarbetspartner har Tina varit seriös, engagerad och professionell. Hon har överträffat sitt uppdrag på alla sätt!
Frans Schartaus
Yrkeshögskola
Var med på nätverksträffen där du gjorde ett mycket proffsigt upplägg. Det är så modernt ledarskap ska se ut, aktiv, tydlig och med involvering av medarbetare! Jag tänker att du är en god förebild i detta såväl som chef som konsult.
Sven Åke Gustafsson
Leg psykoterapeut
Konsult
Vi har anlitat Tina Pascotto som konsult för olika uppdrag, dels som operativ chef för retail men vi har även anlitat henne som coach för att utveckla ledarskap och grupper. Tina har utfört sina uppdrag på ett utmärkt och professionellt vis och hon har varit mycket uppskattad!
Carola Lundén
Retail & Projects Manager
Vagabond Shoemakers
KONTAKT

Ta första steget redan idag mot nya resultat

Här ställer du en fråga, visar intresse eller anmäler dig till öppna träningar. Välkommen.

Följ gärna Grow Stronger på LinkedIn - för det är där det händer!

">
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter. Läs mer om GDPR och policy.