INTRO

Hur jobbar du för att stärka motivationen och skapa förutsättningar för nya resultat i en tid som är i ständig förändring?

Ditt företags viktigaste resurs är troligen medarbetarna. De sitter på en stor potential men är beroende av att vara motiverade och känna meningsfullhet i sitt uppdrag för att nyttja den potentialen. Något som såväl organisationer som många medarbetare drömmer om att få utveckla. För att nå dit handlar det om att skapa förutsättningar för rätt sorts motivation som ligger till grund för ökat engagemang som tar er som organisation längre. Ett arbete som börjar hos dig som chef och ledare då ditt ledarskap skapar förutsättningar för medarbetarnas välbefinnande och prestationer och ett gott medarbetarskap.

Grow Stronger hjälper dig genom att stärka ditt ledarskap och öka det individuella åtagandet som gör att ni tillsammans kan utvecklas till att bli ett välmående och högpresterande team och framgångsrik organisation.

 • Chefs- och ledarcoaching - Utveckla ditt ledarskap
 • Teamcoaching - Skapa välmående och högpresterande teamAtt anlita Tina Pascotto som professionell coach

Vad är värdet med att ha en egen coach? Att genomföra förändringar och upprätthålla nya beteenden är ett tufft arbete men som din personliga coach följer jag dig eller er över tid. Som coach är min roll att skapa förutsättningar för dig och dina medarbetare att växa er starkare genom ett upplägg som utgår från din verklighet, din målbild och dina utmaningar. Med stor tilltro till människors potential och med en trygg arena som grund kan möjligheter synliggöras och meningsfulla utvecklingsprocesser skapas. Som coach utmanar jag invanda tankebanor och arbetssätt och tillsammans omsätts nya insikter till handlingar. Dessa följs upp och utvärderas vilket ger feedback och nya viktiga resurser för framtiden.

” Ett upplägg med forskningen som bas men som bygger på din målbild, din verklighet och dina utmaningar ”


Tina Pascotto,
Certifierad Coach, ICC/ICI
Certifierad Teamcoach, ICI

Resultat och effekt

Med coaching som metodik utvecklar du en ökad medvetenhet som hjälper dig som chef och ledare och er som och grupp till smartare beslut, ett effektivare arbetssätt och stärkta relationer. Coaching bygger på meningsfulla processer och som baseras på attraktiva målbilder och individuella värderingar och drivkrafter - vilket leder till bättre prestationer, ett ökat välbefinnande, minskade stressnivåer och ger en effekt på hela ditt liv som helhet. Tillsammans skapar vi ett fokus och ett framåtlutat arbetssätt som bygger på ett görande och där det inte finns några misslyckande - bara lärande. På så sätt stärks ditt mentala tillstånd vilket kommer att ge nya perspektiv, ökat självförtroende och som leder till nya resultat. Utveckling som inkluderar såväl din professionella som personliga utveckling. Det är just det som gör coaching som metod så effektivt. Men inget kommer att ske av sig själv. Som allt annat kommer ansträngning och träning ligga till grund för hur långt du eller ni som grupp vill gå.

alternative

Coaching för dig som chef och ledare

Som chef och ledare behöver man vara i ständig rörelse och under utveckling för att utöva ett aktuellt, tryggt och effektivt ledarskap. Hur tränar man då ledarskap? Steg ett är att avsätta tid för din egen utveckling, stärka medvetenheten kring dina ledarskapsbeteenden genom att utforska hur ditt ledarskap uppfattas av de du leder men även hur du vill att dina medarbetare ska uppfatta ditt ledarskap. Genom den forskningsbaserade metoden LEAD FORWARD kartläggs dina styrkor och utvecklingsområden och med coaching som samtalsmetodik utforskar vi nya vägar för att utveckla de områden som kan stärka ditt ledarskap.

Med coaching för dig som chef och ledare får du träning i att nå nya kompetenser och att skapa de allra bästa förutsättningarna för utveckling som ger mer engagemang och som tar dig och dina medarbetare längre. Träningsprogram designat utifrån dig och dina förutsättningar- vilket gör upplägget flexibelt och effektivt.

Coaching för grupper och team

För att en grupp ska bli ett välfungerande team som skapar resultat krävs det insatser med att utveckla både individerna och gruppen som helhet. Det gäller oavsett om ni är en ledningsgrupp, en avdelning eller ett butiksteam. Att investera i medarbetarna och gruppens utveckling och samarbete kan vara den bästa investeringen du gör som chef och ledare. Som teamcoach kommer jag in och skapar processer som inkluderar individen och skapar förutsättningar för att stärka det individuella åtagandet och som gör att grupper kan växa till att arbeta som ett team. Grundstenar är att vi bygger tillit och känsla av sammanhang.

Effekterna av att arbeta som team är många och forskningen har visat att teambaserat arbete om förutsättningarna är de rätta, är ett mycket effektivt sätt att främja trivsel och välbefinnande samt åstadkomma goda prestationer och resultat i organisationen. Att skapa förutsättningar att arbeta som ett team baseras på att synkronisera målsättningar, skapa ett meningsfullt innehåll där gruppdeltagarna är ömsesidigt beroende av varandra för att lyckas.

För att effektivisera och konkretisera processer använder jag mig bland annat av TEAM PRO, en forskningsbaserad metod för teamutveckling och för att mäta gruppens upplevelse av samarbetet, styrkor och utvecklingsområden.

alternative
TJÄNSTER

Välj ett upplägg
som passar dina behov

Chef & Ledare
UTFORSKA

Ett upplägg för dig som arbetar i rollen som chef och/eller ledare och vill utforska ditt ledarskap genom att identifera utvecklingsområden som kan ta dig till nästa nivå.Det här ingår:

 • Teoretisk genomgång med utgång i ledarskapsmodell ”Full Range Leadership Model”
 • Kartläggning av ditt ledarskap samt konkreta handlingar att träna
 • Uppföljningssession
 • LEAD FORWARD kartläggning samt strukturerat arbetsmaterial och litteratur
 • 6 tim med certifierad ICC/ICI coach

Tillfällen: 3 sessioner
Pris: 14 900kr ex moms
Fysiska och/eller digitala sessioner

Chef & Ledare
TRÄNING

Ett träningsprogram för dig som arbetar i rollen som chef och/eller ledare och som vill utforska och träna ditt ledarskap för att jobba smartare, utveckla relationen till dig själv och andra, skapa nya resultat och samtidigt stärka ditt välbefinnande.

Så här kan ett upplägg se ut:

 • 8 individuella coachingsessioner med certifierad ICC/ICI coach
 • Inspirationsföreläsning med den legendariska företagsledaren Jan Carlzon
 • Teoretisk genomgång med utgång i ledarskapsmodell ”Full Range Leadership Model”
 • LEAD FORWARD kartläggning, nuläge och uppföljning.
 • Arbetsmaterial och litteratur

Period: 10 tillfällen fördelat över ca 10-12 månader
Kontakta mig för pris
Fysiska och/eller digitala sessioner

Grupp & Team
UTFORSKA

I detta upplägg utforskar vi hur ni som grupp ser på ert samarbete och identifierar utvecklingsområden samt konkreta handlingar som kan lägga grunden för att stärka ert samarbete ytterligare.

Så här ser upplägget ut:

 • 1 session som inkluderar:
  - teoretisk genomgång vad som är skillnaden mellan att arbeta som grupp alternativt som team
  - kartläggning hur ni ser på ert samarbetet
  - konkreta handlingar hur ni som grupp kan träna för att ta nästa steg
 • Uppföljningssession
 • TEAM PRO kartläggning
 • 7 tim med certifierad ICI teamcoach

Tillfällen: 2 sessioner
Pris: 19 900kr ex moms
Fysiska eller/och digitala sessioner

Grupp & Team
TRÄNA

Skillnaderna mellan att arbeta som en grupp eller som ett team är stora och har stor påverkan på samarbete och såväl gruppdeltagarens välbefinnande och i slutändan organisationens resultat. Genom att jobba med teamcoaching utformas ett träningsprogram för er som grupp över tid och som bygger på er verklighet och era utmaningar. Ett innehåll som utmanar och utvecklar individ, team och organisation parallellt.

Så här kan ett upplägg se ut:

 • Förstudie i form av individuella samtal med samtliga gruppdeltagare
 • 6 coachingsessioner i grupp med certifierad ICI teamcoach ca 3-6 tim/session
 • 6 individuella coachingsessioner med certifierad ICI teamcoach
 • 1 inspirationsföreläsning med den legendariska företagsledaren Jan Carlzon
 • 2 st TEAM PRO kartlägging, nuläge och uppföljning.

Period: ca 6-8 månader
Kontakta mig för pris
Fysiska eller/och digitala sessioner

alternative
TJÄNSTER

Föreläsning i exklusivt format med Jan Carlzon

Grow Stronger arrangerar föreläsningar med den legendariska företagsledaren Jan Carlzon. Ett litet och intimt format som sker i mindre grupp. Vi tar avstamp i Jans bok "Riv Pyramiderna" och formar tillsammans tillfället utifrån vad som känns värdefullt för er som deltagare att samtala om. En föreläsning i nytt format som skapar förutsättningar för dialog och utbyte krig rollen som chef och ledare, kundmötet, kommunikation, förändringsarbete och den nya människan. Formatet finns att få företagsanpassat men även öppna tillfällen erbjuds. Datum för öppna tillfällen publiceras på LinkedIn

OM

Grow Stronger och Tina Pascotto

Grow Stronger är ett namn som mycket väl beskriver det jag vill hjälpa till med att åstadkomma med min coaching. Du, dina medarbetare och team får de rätta verktygen för att stärkas som individer och växa som grupp och team. Med över tjugo års erfarenhet i rollen som chef och ledare vet jag vilka utmaningar du står inför. Jag har även en bakgrund inom ridsporten med åtta SM-guld som gör att jag vet vad som krävs för att jobba mot ett tydligt mål ända från vision, planering, genomförande och till slutligt resultat. Mitt intresse för utveckling i kombination med mina erfarenheter inom området och av att alltid ha haft ett coachande förhållningssätt i mitt ledarskap ger mig rätt förutsättningar för att hjälpa just dig. Jag började arbeta med renodlad och professionell coaching för sju år sedan och idag har jag internationell coachcertifering på avancerad nivå och är även utbildad teamcoach, enligt ICI och ICC som är organisationer med gedigen träning och höga etiska standarder.

“ Med över tjugo års erfarenhet i rollen som chef och ledare vet jag vilka utmaningar du står inför. ”


Tina Pascotto,
Grundare, Grow Stronger AB

Några ord om Tina Pascotto och Grow Stronger

I slutändan handlar det om samarbete, leverans, resultat och avtryck

GANT Sweden har använt sig av Grow Stronger med Tina Pascotto för att stärka ledarskapet hos våra butikschefer. Tinas långa erfarenhet inom detaljhandeln i olika positioner gör att hon vet vilka utmaningar man står inför som ledare.
GANT
Sweden
Vid ett antal tillfällen har Tina och jag haft mycket givande möten. Jag har fått möjlighet att ta del och lära av Tinas erfarenheter inom områden som personlig service och detaljhandel, framförallt ur ett ledningsperspektiv. Har imponerats av Tina som person, henns kunskap och analytiska förmåga.
Jan Carlzon
Legendarisk Företagsledare
Tina har på ett energirikt, positivt och engagerande sätt undervisat i kursen Service Management på Butiksledarprogrammet. Som samarbetspartner har Tina varit seriös, engagerad och professionell. Hon har överträffat sitt uppdrag på alla sätt!
Frans Schartaus
Yrkeshögskola
Var med på nätverksträffen där du gjorde ett mycket proffsigt upplägg. Det är så modernt ledarskap ska se ut, aktiv, tydlig och med involvering av medarbetare! Jag tänker att du är en god förebild i detta såväl som chef som konsult.
Sven Åke Gustafsson
Leg psykoterapeut
Konsult
KONTAKT

Ta första steget redan idag mot nya resultat

Om du tycker att mina tjänster låter intressanta för dig eller för ditt företag så föreslår jag att vi bokar tid för ett förutsättningslöst möte, där vi pratar igenom mål och förväntningar. Välkommen.

Följ gärna Grow Stronger på:

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter. Läs mer om GDPR och policy.