top of page

Enligt överenskommelse

|

Fysiskt format eller online

Individuell coaching

Professionell coaching är ett effektivt sätt att lyfta kompetensutveckling och prestation till en ny nivå, för såväl individ som organisation!

Individuell coaching
Individuell coaching

Tid och plats

Enligt överenskommelse

Fysiskt format eller online

Om programmet

Resultaten av effektiv coaching är att målen förtydligas och kopplas ihop med personliga drivkrafter, vilket bygger energi och rörelse. Individuella utmaningar hanteras och utvecklingsområden ringas in. Allt med fokus på att omvandla insikter och ny erfarenhet till konkreta handlingar som lägger grund till nya lärdomar och beteenden.

Coaching är målinriktat, men som alla förändringar kommer inget att ske av sig själv. Eget engagemang och träning kommer att ligga till grund för hur långt du eller ni som grupp vill gå.

Vi rekommenderar inledningsvis ett paket med 6 individuella coachingsessioner som löper under ett halvår. För kontinuerlig uppföljning och stöttning, ett program som utgår från dina förutsättningar och utmaningar. Kontakta oss för mer information.

Dela detta evenemang

bottom of page