top of page

ons 28 aug.

|

Stockholm

LEAD FORWARD: Ledarskapsprogram

Ett program som vänder sig till dig med erfarenhet i rollen som ledare. Du har tidigare gått ledarutbildningar och har utövat rollen men vill nu utmanas och träna för att optimera och stärka ditt ledarskap ytterligare!

LEAD FORWARD: Ledarskapsprogram
LEAD FORWARD: Ledarskapsprogram

Tid och plats

28 aug. 2024 09:00 – 17:00

Stockholm, Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm, Sverige

Om programmet

Ledarskapsträning som tar avstamp i din verklighet samtidigt som det bygger på ett forskningsbaserat material, allt för att skapa rätt förutsättningar för nya insikter och motivation som lägger grund till nya kompetenser och resultat!

Det ingår teoretiska inslag som ger kunskap och insikter men dagen handlar främst om att omvandla insikter och målsättningar till handling – för att skapa förutsättningar för din utveckling. Ditt ledarskap kartläggs inför dagen med hjälp av dina medarbetare genom verktyget LEAD FORWARD. Vi jobbar målinriktat i en liten grupp, där alla deltagare får en central roll och där vi drar nytta av varandras erfarenheter för att få nya infallsvinklar och inspiration.

Delar ur innehållet:

 • Teoretisk inledning om vad bra och effektivt ledarskap innebär enligt forskningen, med utgångspunkt i Full Range Leadership Model.
 • Ditt ledarskap kartläggs genom LEAD FORWARD, som är ett forskningsbaserat utvecklingskoncept.
 • Vi jobbar praktiskt med ett gediget och tydligt arbetsmaterial, en strukturerad metod för ledarskapsutveckling.
 • Professionell och certifierad coach leder samtliga sessioner.
 • Kontinuerlig uppföljning av aktiviteter, erfarenheter och lärdomar.

Målsättning med programmet:

 • Vi ökar medvetenheten kring ledarskapet och kartlägger dina ledarbeteenden, såväl dina styrkor som utvecklingsmöjligheter.
 • Metoden bygger på en form av feedback som brukar benämnas "feedforward", vilket ger ett framåtriktat fokus.
 • Konkret verktyg i att leda förändring med utgångspunkt i att leda sin egen förändring.
 • Individuell handlingsplan med konkreta aktiviteter att träna i det vardagliga arbetet.
 • Ny kunskap och möjligheter att optimera ditt ledarskap och dina resultat.

Målgrupp:

Programmet riktar sig till dig som har erfarenhet som ledare och som har genomgått tidigare ledarutbildningar. Du vill nu utmanas och träna för att ytterligare stärka och optimera ditt ledarskap. Programmet passar dig som dagligen använder ditt ledarskap som ett verktyg för att främja motivation och prestationer. Du verkar troligen i roller som regionchef, försäljningschef, avdelningschef eller liknande.

Antal tillfällen:

Är du redo att bygga nya kompetenser och förbättra dina prestationer? För detta krävs träning av insikter och ny kunskap. Vårt program är utformat för att vi tillsammans, i en mindre grupp, ska kunna träna över tid. Detta skapar optimala förutsättningar för din utveckling och för att uppnå nya resultat. Programmet omfattar totalt sju sessioner, varav tre är individuella och fyra är gruppsessioner. Vi kombinerar fysiska möten med digitala sessioner för att maximera utbytet med andra och för att skapa effektiva processer. De individuella sessionerna bokas enligt din kalender. Programmet sträcker sig över ett halvår och avslutas med en ny kartläggning för att utvärdera dina insatser och mäta din utveckling.

Datum:

 • Session 1: Individuellt uppstartsmöte (digital) under vecka 34.
 • Session 2: Gruppsession den 28 augusti kl. 9.00–17.00. Heldag i fysiskt format.
 • Session 3: Individuell coachingsession (digital) under vecka 38.
 • Session 4: Gruppsession den 16 oktober kl. 10.00–12.00 (digital).
 • Session 5: Individuell coachingsession (digital), under vecka 46.
 • Session 6: Gruppsession den 11 december kl. 10.00–12.00 (digital).
 • Session 7: Gruppsession den 12 februari kl. 09.00–13.30. Halvdag i fysiskt format.

Antal deltagare:

För att säkerställa hög kvalitet och skapa optimala förutsättningar för individuell utveckling begränsas antalet platser till 8 deltagare.

Investering:

Priset är 19 900 kr exkl. moms. Priset inkluderar Lead Forward (2 st), arbetsmaterial, litteratur samt frukost, lunch och fika. Det finns möjlighet att dela upp betalningen. Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar.

Föredrar du att genomföra din utvecklingsresa på egen hand finns såklart den möjligheten! Vi skräddarsyr förutsättningarna utifrån dina önskemål, målsättningar och utmaningar.

Dela detta evenemang

bottom of page