top of page

ons 04 sep.

|

Stockholm

LEAD FORWARD, RETAIL

Ett ledarskapsrogram som vänder sig till dig med erfarenhet i rollen som ledare, som leder ett team och som vill träna för att optimera och stärka ditt ledarskap ytterligare!

LEAD FORWARD, RETAIL
LEAD FORWARD, RETAIL

Tid och plats

04 sep. 2024 09:00 – 17:00

Stockholm, Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm, Sverige

Om programmet

Ledarskapsträning som tar avstamp i din verklighet samtidigt som det bygger på ett forskningsbaserat material, allt för att skapa rätt förutsättningar för nya insikter och motivation som lägger grund till nya kompetenser och resultat!

I programmet ingår teoretiska inslag som ger kunskap och insikter men innehållet handlar främst om att omvandla insikter och målsättningar till handling – för att skapa förutsättningar för din utveckling. Ditt ledarskap kartläggs med hjälp av dina medarbetare för att ringa in din potential genom verktyget LEAD FORWARD. Vi jobbar framåtlutat och målinriktat i en liten grupp, där alla deltagare får en central roll och där vi drar nytta av varandras erfarenheter för att få nya infallsvinklar och inspiration.

Målsättning med programmet:

Stärka prestation och produktivitet:

Ledarskap baseras på beteenden och ett medvetet ledarskap innebär att ha en bra självinsikt i hur dessa beteenden påverkar andra. Genom att anpassa beteenden kan man främja motivation och prestationer.

Leda förändringar effektivt:

I dagens snabba förändringstakt blir förmågan att omvandla målsättningar till handling avgörande. Det handlar också om att utveckla strategier för att möta utmaningar och förändringar, vilket engagerar och motiverar teamet.

Utveckla behovsanpassat ledarskap:

Ett team består av individer med olika behov. Det är viktigt att avsätta tid för att förstå varje individs behov för att maximera teamets samarbete, prestationer och resultat.

Förbättra kundupplevelsen och affären:

Ett tydligt och målinriktat ledarskap säkerställer att teamet förstår sitt uppdrag och levererar i mötet med kunden. Detta är avgörande för att nå framgång i konkreta resultat, som nyckeltal och försäljning.

Hantera utmaningar:

Starka ledarförmågor hjälper dig att navigera genom olika utmaningar och motgångar genom att omvandla lärdomar till framtida resurser.

Personlig och professionell utveckling:

Att investera i ledarskap är en investering i företagets och medarbetarens framtid. Programmet ger värdefulla insikter, kunskap och verktyg som stärker ledarskapskompetenser och ökar medvetenheten om möjligheterna. Detta gör det möjligt att fortsätta växa och nå ny framgång.

Målgrupp:

Programmet riktar sig till dig som har erfarenhet som ledare, som leder en grupp idag och vill utmanas och träna för att ytterligare stärka och optimera ditt ledarskap. Programmet vänder sig till dig som chef och ledare, som använder ditt ledarskap som ett verktyg för att skapa rätt förutsättningar för medarbetare och nya resultat. Detta program passar dig extra bra om du verkar inom retail och i roller såsom regionchef, försäljningschef, operativ chef, avdelningschef eller liknande.

Delar ur innehållet:

 • Teoretisk genomgång med utgångspunkt i forskningen och Full Range Leadership Model.
 • 34 ledarskapsbeteenden kartläggs och följs upp för att mäta utveckling
 • Vi jobbar praktiskt med ett gediget och tydligt arbetsmaterial, en strukturerad metod för ledarskapsutveckling.
 • Individuell handlingsplan utarbetas med konkreta aktiviteter att träna i det vardagliga arbetet.
 • Professionell och certifierad coach leder samtliga sessioner.
 • Sju tillfällen under ett halvår där vi följer upp aktiviteter, erfarenheter och lärdomar.
 • Fysiska och digitala sessioner.
 • Värdefullt utbyte med branschkollegor.

Antal tillfällen:

Är du redo att bygga nya kompetenser och förbättra dina prestationer? För detta krävs träning av insikter och ny kunskap. Vårt program är utformat för att vi tillsammans, i en mindre grupp, ska kunna träna över tid. Detta skapar optimala förutsättningar för din utveckling och för att uppnå nya resultat. Programmet omfattar totalt sju sessioner, varav tre är individuella och fyra är gruppsessioner. Vi kombinerar fysiska möten med digitala sessioner för att maximera utbytet med andra och för att skapa effektiva processer. De individuella sessionerna bokas enligt din kalender. Programmet sträcker sig över ett halvår och avslutas med en ny kartläggning för att utvärdera dina insatser och mäta din utveckling.

Datum:

 • Session 1: Individuellt uppstartsmöte (digital) under vecka 34.
 • Session 2: Gruppsession den 4 september kl. 9.00–17.00. Heldag i fysiskt format.
 • Session 3: Individuell coachingsession (digital) under vecka 38.
 • Session 4: Gruppsession den 16 oktober kl. 10.00–12.00 (digital).
 • Session 5: Individuell coachingsession (digital), under vecka 46.
 • Session 6: Gruppsession den 11 december kl. 10.00–12.00 (digital).
 • Session 7: Gruppsession den 12 februari kl. 09.00–13.30. Halvdag i fysiskt format.

Antal deltagare:

För att säkerställa hög kvalitet och skapa optimala förutsättningar för individuell utveckling begränsas antalet platser till 8 deltagare.

Investering:

Priset är 19 900 kr exkl. moms. Priset inkluderar Lead Forward (2 st), arbetsmaterial, litteratur samt frukost, lunch och fika. Det finns möjlighet att dela upp betalningen, kontakta oss så hittar vi en betalningslösning som passar. 

Anmälan gör du enkelt på knappen nedan. Varmt välkommen!

Dela detta evenemang

bottom of page