top of page

ons 06 nov.

|

Stockholm

LEAD FORWARD, RETAIL: Butikschefer

Ledarskap kan vara utmanande men också en roll full av möjligheter. Genom att utveckla ditt ledarskap kan du skapa förutsättningar för att driva affären framåt och nå nya framgångar! Vi hjälper dig att stärka dina prestation, leda förändringar och utveckla ditt framtida ledarskap.

LEAD FORWARD, RETAIL: Butikschefer
LEAD FORWARD, RETAIL: Butikschefer

Tid och plats

06 nov. 2024 09:00 – 17:00

Stockholm, Birger Jarlsgatan 57, 113 56 Stockholm, Sverige

Om programmet

Ledarskapsträning som tar avstamp i din verklighet samtidigt som det bygger på ett forskningsbaserat material, allt för att skapa rätt förutsättningar för nya insikter och motivation som lägger grund till nya kompetenser och resultat!

I programmet ingår teoretiska inslag som ger kunskap och insikter men innehållet handlar främst om att omvandla insikter och målsättningar till handling – för att skapa förutsättningar för din utveckling. Ditt ledarskap kartläggs med hjälp av dina medarbetare för att ringa in din potential genom verktyget LEAD FORWARD. Vi jobbar framåtlutat och målinriktat i en liten grupp, där alla deltagare får en central roll och där vi drar nytta av varandras erfarenheter för att få nya infallsvinklar och inspiration.

Målsättning med programmet:

Stärka prestation och produktivitet:

Ledarskap baseras på beteenden och ett medvetet ledarskap innebär att ha en bra självinsikt i hur dessa beteenden påverkar andra. Genom att ha förmåga att situationsanpassa beteenden kan man skapa förutsättningar för att främja och utveckla motivation och prestationer.

Leda förändringar effektivt:

I dagens snabba förändringstakt blir förmågan att omvandla målsättningar till handling avgörande. Det handlar också om att utveckla strategier för att möta utmaningar och förändringar, som engagerar och motiverar teamet.

Utveckla behovsanpassat ledarskap:

Ett team består av individer med olika behov. Det är viktigt att avsätta tid för att förstå varje individs behov för att maximera teamets samarbete, prestationer och resultat.

Förbättra kundupplevelsen och affären:

Ett tydligt och målinriktat ledarskap säkerställer att teamet förstår sitt uppdrag och levererar i mötet med kunden. Detta är avgörande för att nå framgång i konkreta resultat, som nyckeltal och försäljning.

Hantera utmaningar:

Starka mentala resurser lägger grund till ledarskapet och hjälper dig bland annat att navigera genom olika utmaningar och motgångar. Vikten av att se utmaningar som stimulerande och att kunna omvandla lärdomar till framtida resurser.

Personlig och professionell utveckling:

Att investera i ledarskap är en investering i företagets och medarbetarens framtid. Programmet ger värdefulla insikter, kunskap och verktyg som stärker ledarskapskompetenser och ökar medvetenheten om möjligheterna i ledarskapet. Detta gör det möjligt att fortsätta växa och nå ny framgång.

Målgrupp:

Programmet riktar sig till dig som har erfarenhet av rollen som ledare och som arbetar i rollen som butikschef. Du vill nu utmanas och träna för att ytterligare stärka och optimera ditt ledarskap för att skapa rätt förutsättningar för medarbetare och nya resultat. 

Delar ur innehållet:

 • Teoretisk genomgång med utgångspunkt i forskningen och Full Range Leadership Model.
 • 34 ledarskapsbeteenden kartläggs och följs upp för att mäta utveckling
 • Vi jobbar praktiskt med ett gediget och tydligt arbetsmaterial, en strukturerad metod för ledarskapsutveckling.
 • Individuell handlingsplan utarbetas med konkreta aktiviteter att träna i det vardagliga arbetet.
 • Professionell och certifierad coach leder samtliga sessioner.
 • Sju tillfällen under ett halvår där vi följer upp aktiviteter, erfarenheter och lärdomar.
 • Fysiska och digitala sessioner.
 • Värdefullt utbyte med branschkollegor.

Antal tillfällen:

Programmet är utformat för att skapa rätt förutsättingar för din utveckling och omfattar totalt sju sessioner, varav tre individuella och fyra gruppsessioner. Vi kombinerar fysiska möten med digitala sessioner för att maximera utbytet med andra och för att skapa effektiva processer. De individuella sessionerna bokas enligt din kalender. Programmet sträcker sig över ett halvår och avslutas med en ny kartläggning för att utvärdera dina insatser och mäta din utveckling.

Datum:

 • Session 1: Individuellt uppstartsmöte (digital) under vecka 43.
 • Session 2: Gruppsession den 6 november kl. 9.00–17.00. Heldag i fysiskt format.
 • Session 3: Individuell coachingsession (digital) under vecka 48.
 • Session 4: Gruppsession den 18 december kl. 10.00–12.00 (digital).
 • Session 5: Individuell coachingsession (digital), under vecka 3.
 • Session 6: Gruppsession den 5 feb kl. 10.00–12.00 (digital).
 • Session 7: Gruppsession den 16 april kl. 09.00–13.30. Halvdag i fysiskt format.

Antal deltagare:

För att säkerställa hög kvalitet och skapa optimala förutsättningar för individuell utveckling begränsas antalet platser till 8 deltagare.

Investering:

Priset är 19 900 kr exkl. moms. Priset inkluderar Lead Forward (kartläggningsverktygx2), arbetsmaterial, litteratur samt frukost, lunch och fika vid de fysiska tillfällena. Det finns möjlighet att dela upp betalningen, kontakta oss så hittar vi en betalningslösning som passar. 

Dela detta evenemang

bottom of page