top of page

tis 24 okt.

|

Cecil Coworking

Utveckla dina mentala resurser

Våra beteende och inre föreställningar påverkar oss och våra relationer och prestationer. Personlighet är svår att förändra men vårt psykologiska kapital kan vi träna, delar såsom hopp, egenförmåga samt resiliens och optimism - något som backas upp av massor av forskning!

Anmälan är stängd
Se andra evenemang
Utveckla dina mentala resurser
Utveckla dina mentala resurser

Tid och plats

24 okt. 2023 09:00 – 17:00

Cecil Coworking, Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm, Sverige

Gäster

Om programmet

Oavsett om du arbetar i rollen som säljare eller är chef och ledare så är de mentala resurserna avgörande för det praktiska arbetet, då dina beteenden och inre förställningar är med och styr hur du agerar och slutligen även dina resultat. Vi utforskar hur starkt ditt psykologiska kapital är i ditt arbetsliv genom att kartlägga de fyra områden som avser det psykologiska kapitalet, vilket är hopp, egenförmåga, resiliens och optimism - områden som har stort stöd inom forskningen och som vi vet påverkar vårt välmående samt våra relationer och prestationer. Ett koncept och en investering som gynnar såväl organisation som individ!

Delar ur innehållet:

  • Teoretisk inledning om vad psykologiskt kapital är enligt forskningen 
  • Synliggör värdet av att stärka det psykologiska kapitalet i din yrkesroll
  • Ditt psykologiska kaptial kartläggs genom HE(R)O-IQ som är ett forskningsbaserat koncept
  • Vi jobbar största delen praktiskt med ett gediget och tydligt material som vägleder din utveckling
  • Proffesionell och certifierad coach leder dagen 
  • Vi arbetar individuellt samt i grupp för att utbyta erfarnheter och insikter

Målsättning med programmet:

  • Ökad kunskap och medvetenhet kring dina mentala resurser och hur du kan utveckla dem
  • Ger konkreta verktyg att leda sin utveckling för att stärka dig i att utveckla goda relationer, prestera och fungera väl i olika sammahang. Det är dessutom fördelaktigt när det kommer till att hantera svårigheter och motgångar på ett bra och konstruktivt sätt.

Investering: 

5 900kr exl moms. Lunch ingår samt arbetsmaterial. 

20 800kr exl moms inkluderar dagen samt fem individuella coachingsessioner som löper under 6 månader.

Ny kunskap och insikter är en viktig del i utveckling men vill man skapa beteende och nya kompetenser som varar över tid, då behöver man träna över tid. Därav rekommenderar vi att man kompletterar med individuell träning, för uppföljning och stöttning som utgår från dig och dina förutsättningar och utmaningar. Efter 6 månader kan du medverka på ett nytt tillfälle för att följa upp dina insatser och mäta din utveckling. 

Dela detta evenemang

bottom of page