top of page

Online eller fysiskt format

|

Enligt överenskommelse

Utveckla dina mentala resurser

Våra beteende och inre föreställningar påverkar oss och våra relationer och prestationer. Personlighet är svår att förändra men vårt psykologiska kapital kan vi träna, delar såsom hopp, egenförmåga samt resiliens och optimism - något som backas upp av massor av forskning!

Utveckla dina mentala resurser
Utveckla dina mentala resurser

Tid och plats

Online eller fysiskt format

Enligt överenskommelse

Om programmet

Oavsett om du arbetar i rollen som säljare eller är chef och ledare så är de mentala resurserna avgörande för det praktiska arbetet, då dina beteenden och inre förställningar är med och styr hur du agerar och slutligen även dina resultat. Vi utforskar hur starkt ditt psykologiska kapital är i ditt arbetsliv genom att kartlägga de fyra områden som avser det psykologiska kapitalet, vilket är hopp, egenförmåga, resiliens och optimism - områden som har stort stöd inom forskningen och som vi vet påverkar vårt välmående samt våra relationer och prestationer!

Delar ur innehållet:

  • Teoretisk inledning om vad psykologiskt kapital är enligt forskningen 
  • Synliggör värdet av att stärka det psykologiska kapitalet i din yrkesroll
  • Ditt psykologiska kaptial kartläggs genom HE(R)O-IQ som är ett forskningsbaserat koncept
  • Profesionell coaching och tydligt arbetsmaterial vägleder din utveckling

Målsättning med programmet:

  • Ökad kunskap och medvetenhet kring dina mentala resurser och hur du kan utveckla dem
  • Ger konkreta verktyg att leda din utveckling för att stärka dig i att utveckla goda relationer, prestera och fungera väl i olika sammahang. Det är dessutom fördelaktigt när det kommer till att hantera svårigheter och motgångar på ett bra och konstruktivt sätt
  • Individuell handlingsplan med aktiviteter att träna för att stärka dina mentala resurser

Vill du bygga nya kompetenser? Då behöver du träna insikter och ny kunskap!

Våra program utgår från att vi tränar tillsammans över tid för att skapa de bästa förutsättningar för din utveckling och nya resultat. Antal tillfälle utformas utifrån dina förutsättningar men vi rekommenderar att starta med 6 individuella coachingsessioner som löper under ett halvår. För att efter ca 6 månader göra ny kartläggning för att följa upp dina insatser och mäta din utveckling. Kontakta oss för mer information.

Dela detta evenemang

bottom of page