top of page

ons 19 juni

|

Stockholm

HE(R)O-IQ: Stärk dina mentala resurser!

Våra beteende och inre föreställningar påverkar oss och våra relationer och prestationer. Personlighet är svår att förändra men vårt psykologiska kapital kan vi träna, delar såsom hopp, egenförmåga samt resiliens och optimism - något som backas upp av massor av forskning!

HE(R)O-IQ: Stärk dina mentala resurser!
HE(R)O-IQ: Stärk dina mentala resurser!

Tid och plats

19 juni 2024 09:00 – 17:00

Stockholm, Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm, Sverige

Om programmet

Om programmet

Oavsett om du arbetar i rollen som säljare eller är chef och ledare eller har annan yrkesroll, så är de mentala resurserna avgörande för det praktiska arbetet. Dina beteenden och inre föreställningar styr hur du agerar och påverkar slutligen även dina resultat. Detta program utforskar hur starkt ditt psykologiska kapital är i ditt arbetsliv och skapar förutsättningar för att du ska kunna stärka upp dina resurser med syfte att hantera vardagens uppgifter och utmaningar effektivt, skapa förutsättningar för motivation och uthållighet, hantera motgångar som omvandlas till resurser för framtiden och såklart, stärka relationer och prestationer!

Målgrupp

För chefer och ledare är psykologiskt kapital särskilt viktigt. Men det är relevant för alla som strävar efter att förbättra sina mentala resurser för att uppnå bättre prestationer och välmående både i arbetslivet och privatlivet.

Delar ur innehållet

· Teoretisk inledning om vad psykologiskt kapital är enligt forskningen.

· Synliggör värdet av att stärka det psykologiska kapitalet i din yrkesroll.

· Ditt psykologiska kapital kartläggs genom HERO-IQ som är ett forskningsbaserat utvecklingskoncept.

· Professionell coaching, återkommande sessioner och tydligt arbetsmaterial som vägleder din utveckling.

Målsättning med programmet

· Ökad medvetenhet kring dina mentala resurser och hur du kan utveckla dem.

· Få tillgång till inspiration, kunskap och nya insikter.

· Konkreta verktyg för att leda din utveckling.

· Stärka ditt psykologiska kapital så att du äger dina mentala resurser och får verktyg för att arbeta mot din uppsatta målsättning

Antal tillfällen

Är du redo att bygga nya kompetenser och förbättra dina prestationer? För detta krävs träning av insikter och ny kunskap. Detta program är utformat för att vi tillsammans, i en mindre grupp, ska kunna träna över tid. Detta skapar optimala förutsättningar för din utveckling och för att uppnå nya resultat. Programmet omfattar totalt sju sessioner, varav tre är individuella och fyra är gruppsessioner. Vi kombinerar fysiska möten med digitala sessioner för att maximera utbytet med andra och för att skapa effektiva processer. De individuella sessionerna bokas enligt din kalender. Programmet sträcker sig över ett halvår och avslutas med en ny kartläggning för att utvärdera dina insatser och mäta din utveckling.

Antal deltagare

För att säkerställa hög kvalitet och skapa optimala förutsättningar för individuell utveckling begränsas antalet platser till 8 deltagare.

Datum

Session 1: Individuellt uppstartsmöte (digital) under vecka 24.

Session 2: Gruppsession 19 juni kl. 9.00-17.00. Heldag i fysiskt format.

Session 3: Individuell coachingsession (digital) under vecka 35.

Session 4: Gruppsession 18 september kl. 10.00-12.00 (digital).

Session 5: Individuell coachingsession (digital), under vecka 42.

Session 6: Gruppsession 13 november kl. 10.00-12.00 (digital).

Session 7: Gruppsession 18 december kl. 09.00-13.30. Halvdag i fysiskt format.

Investering

Pris: 19 900 kr exkl. moms. Priset inkluderar: HE(R)O-IQ verktyg (2 st), arbetsmaterial, litteratur samt frukost, lunch och fika i samband med de fysiska sessionerna. Det finns möjlighet att dela upp betalningen.

Föredrar du att göra din utvecklingsresa på egen hand eller skräddarsy ett företagsanpassat program? Kontakta oss, vi designar upplägg utifrån dina förutsättningar, utmaningar och behov.

Dela detta evenemang

bottom of page